Home Korean LG
LG Home English Chinese

Live
Results
About
Schedule
Players
Match Table
The players of the 22th LG Cup

Korean Players Korea | China | Japan | Taiwan


Lee Se-dol
9Dan

Choi Cheol-han
9Dan

Won Seongjin
9Dan

Park Yeonghoon
9Dan

Lee Young Goo
9Dan

Hong Sungji
9Dan

Yun Joon-sang
9Dan

Kang Dong-yoon
9Dan

Kim Ji-seok
9Dan

Park Jeonghwan
9Dan

Lee Donghun
8Dan

Shin Jinseo
8Dan

Lee Won-yeong
7Dan

Ahn Sungjun
7Dan

Hong ki-pyo
7Dan

Choi Jeong
7Dan

Kim Jeonghyeon
6Dan

Byun Sangil
5Dan

Kang Seung-min
5Dan

Kim Myeong-hoon
5Dan

Korea(20) :
Lee Se-dol 9DanChoi Cheol-han 9Dan   |   Won Seongjin 9Dan   |   
Park Yeonghoon 9Dan   |   Lee Young Goo 9Dan   |   Hong Sungji 9Dan   |   
Yun Joon-sang 9Dan   |   Kang Dong-yoon 9Dan   |   Kim Ji-seok 9Dan   |   
Park Jeonghwan 9Dan   |   Lee Donghun 8Dan   |   Shin Jinseo 8Dan   |   
Lee Won-yeong 7Dan   |   Ahn Sungjun 7Dan   |   Hong ki-pyo 7Dan   |   
Choi Jeong 7Dan   |   Kim Jeonghyeon 6Dan   |   Byun Sangil 5Dan   |   
Kang Seung-min 5Dan   |   Kim Myeong-hoon 5Dan   |   

China(8) :
Chen Yaoye 9DanDang Yi Fei 9Dan   |   Zhou Ruiyang 9Dan   |   
Tang Weixing 9Dan   |   Jiang Weijie 9Dan   |   Ke Jie 9Dan   |   
Yang Dingxin 5Dan   |   Xie Er Hao 4Dan   |   

Japan(3) :
Iyama Yuta 9DanIda atsushi 8Dan   |   Ichiriki Ryo 7Dan   |   


Taiwan(1) :
Xiao Zheng Hao 9Dan

LG Home Korean Chinese Top E-mail