Home Korean LG
LG Home English Chinese

Live
Results
About
Schedule
Players
Match Table
The players of the 21th LG Cup

Korean Players Korea | China | Japan | Taiwan


Ahn, Jo-young
9Dan

Lee, Se-dol
9Dan

Park, Young-hoon
9Dan


Kang, Dong-yoon
9Dan

Kim, Ji-suk
9Dan

Park, Jung-hwan
9Dan


Lee, Young-goo
9Dan

Lee, Dong-hoon
8dan

Choi, Jeong
7dan


Lee, Tae-hyun
7Dan

Shin, Jin-seo
6Dan

Kim, Myeong-hoon
5Dan


     

Korea(12) :
Ahn, Jo-young 9dan, Lee, Se-dol 9dan, Park, Young-hoon 9dan, Kang, dong-yoon 9dan, Kim Ji-suk 9dan, Park, Jung-hwan 9Dan, Lee, Young-goo 9dan, Lee, Dong-hoon 7dan, Choi, Jeong 6dan, Lee, Tae-hyun 6dan, Shin, Jin-seo 5dan, Kim, Myeong-hoon 3daan

China(15) :
Gu Li 9dan, Chen Yaoye 9dan, Zhou Ruiyang 9dan, Jiang Weijie 9dan, Ke Jie 9dan, Mi Yuting 9dan, Tuo Jiaxi 9dan, Meng Tai Ling 6dan, Yan Huan 5dan, Peng Liyao 5dan, Dang Yi Fei 4dan, Fan Yunruo 4dan, Gan Si Yang 4dan, Zhao Chen Yu 4dan, Ding Shi Xiong 3dan

Japan(4) :
Hane Naoki 9dan, Xu Yao Guo 9dan, Murakawa Daisuke 8dan, Ichiriki Ryo 7dan

Taiwan(1) :
Lin Jun Yen 6dan

LG Home Korean Chinese Top E-mail